Nije sramota potražiti psihologa

“Najveća je pogreška u liječenju bolesti postojanje ljekara za tijelo i ljekara za dušu, iako se tijelo i duša ne mogu razdvojiti.” Platon

Suočiti se sa dijagnozom maligne bolesti, u narodu nazvane RAK, nikome nije lagano ni
jednostavno i izaziva u svakom čovjeku niz različitih psihičkih reakcija. Zbog
dugotrajnog liječenja i terapije predstavlja prijetnju psihološkoj, tj. emotivnoj stabilnosti
osobe koja se suočava sa bolešću kao i njenoj porodici. Međutim, vrlo je bitno znati da
danas savremena medicina omogućuje čak i potpuno izlječenje raka, ili znatno produžuje
život bolesnika uz značajno poboljšanje kvaliteta života u odnosu na ranija iskustva.
Naziv RAK sve se češće i slobodnije upotrebljava, pa tako maligni tumor činimo bolešću
kakve su i sve druge.
Već prva saznanja postojanja mogućnosti da neko boluje od raka razvija napetost,
nesigurnost, te dovodi do stresne situacije. Ljudi različito reaguju kada saznaju da boluju
od maligne bolesti i da ih očekuje zahtjevno liječenje praćeno neizvjesnošću i brojnim
medicinskim procedurama. Za nekoga je maligna bolest stres, za nekoga je životna kriza,
a neko dijagnozu, liječenje i sve medicinske intervencije doživljava kao traumatska
iskustva. Potvrda dijagnoze praćena je često raznolikim depresivnim krizama, strahom od
smrti i neizvjesne budućnosti. Bez pomoći i podrške porodice, ljekara i drugog
medicinskog osoblja duševni se nemir još više pogoršava tokom liječenja. Rak višestruko
mijenja životni stil čovjeka.

Objedinite tijelo i dušu
– bez toga nema pravog izlječenja!

1. Edukujte se i prihvatite bolest! Uvedite pozitivne promjene u svoj život!
2. Tražite i prihvatite podršku okoline kako bi svima bilo lakše i bolje!
3. Ljubav, vjera, ohrabrivanje, osjećanje, empatija, slušanje, razgovor, podrška, razumijevanje, volja, nada…su veoma važni elementi izlječenja! 4.Stimulišite i mobilišite svoju snagu za borbu, tako ćete i pobijediti!
5. Sarađujte sa ljekarima i stručnim timom i vjerujte da ćete pobjediti!
6.Cijenite i volite malo više sebe! Prihvatite lijepu riječ i dobru informaciju u pravom trenutku! 7.Vjerujte u sebe, budite sigurniji i samopouzdaniji! Podstičite se da sami brinete o svom zdravlju!KAŽITE ONIMA KOJE VOLITE I KOJIMA VJERUJETE!


Mr sci. Tatjana Dragišić, specijalista medicinske psihologije

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>